لطفا شکیبا باشید
اطلاعات در حال بارگزاری میباشد

محسن داوری دولت آبادی

برنامه نویس و مدیر سرور متولد 29 فروردین 1366 متاهل و اهل نصف جهان ساکن روستای بازنشین علیا لیسانس صنایع غذایی PHP , NODE JS , Dart Jquery , Css3 , Html5 Mysql , Sqlite Nginx , Apache Android , Ios

مدیریت سرورهای لینوکس با استفاده از Vmware و Docker

تولید برنامه های تحت سایت و شبکه با زبان های Php و Nodejs

تولید اپلیکیشن های موبایلی با زبان های Java و Dart

بیشتر مدیریت سرور توضیحات بیشتر برنامه های تحت سایت و شبکه بیشتر برنامه های موبایلی

شماره حساب ها و شماره کارت ها

حساب کاری و امور دارایی سامان
شماره حساب 803-888-856939-1
شماره کارت 6219 8610 2577 0438
محسن داوری
 
حساب کاری و امور دارایی سپه
شماره حساب 1498300433802
محسن داوری
 

حساب شخصی بانک ملت
شماره حساب 1447378305
شماره کارت 6104 3379 0606 6970
محسن داوری
 
حساب شخصی بانک سامان
شماره حساب 803-800-856939-1
شماره کارت 6219 8611 0819 0893
محسن داوری
 
حساب شخصی بانک پارسیان
شماره حساب 800-604919-0
شماره کارت 6221 0610 2715 6563
محسن داوری
 
حساب شخصی بانک پاسارگاد
شماره حساب 1306.8000.10029114.1
شماره کارت 5022 2910 0037 1607
محسن داوری
 
حساب شخصی بانک ملی
شماره حساب 0301256815003
شماره کارت 6037 9918 8979 4586
محسن داوری
 
حساب شخصی بانک صادرات
شماره حساب 0205539231003
محسن داوری
 
حساب شخصی بانک اقتصادنوین
شماره حساب 1303-800-3753195-1
محسن داوری
 
حساب شخصی بانک شهر
شماره حساب 32751846383.52
محسن داوری